.

27/4/07

Per la millora de les infrastructures


Aquest matí he participat a la reunió de la Comissió Mixta d’Infraestructures Estat-Generalitat, prevista per al desplegament de l’Estatut d’Autonomia. Entre els dos objectius prioritaris que hem marcat des de la delegació catalana hi ha establir les principals línies d’actuació de la inversió en infraestructures a Catalunya per part de l’Estat i concretar els mètodes en el compliment de l’execució de les quantitats pressupostades.
La línia orbital ferroviària, coneguda també com a Quart Cinturó ferroviari, uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú, passant per Sabadell i uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Mollet, Sabadell, Terrassa, Martorell, fins arribar a Vilanova i la Geltrú.
El traçat inicialment proposat al Pla Director d’Infraestructures del Transport de Catalunya preveu que aquesta línia ferroviària entrés a Sabadell per la zona de Torre-romeu. Després continuaria fins a enllaçar, aproximadament a l’alçada del Parc Taulí, amb la xarxa ferroviària de Renfe ja existent.
Participo en aquesta comissió en la meva condició de president de la Federació de Municipis de Catalunya conjuntament amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, el conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan Puigcercós; el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar; el secretari general del Departament d'Economia i Finances, Martí Carnicer, i el president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, Joan Maria Roig.