.

21/4/07

Celebrem el Dia del Municipi
Avui hem celebrat, per segon any consecutiu en un acte solemne al Palau de la Generalitat, el Dia del Municipi. Una data que recorda la celebració de les primeres eleccions municipals democràtiques al 1979.

Des dels ajuntaments s’ha treballat al llarg d’aquests 28 anys en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.Els nostres pobles, viles i ciutats han evolucionat molt, s’han transformat completament. Són 28 anys de cobrir les necessitats bàsiques de les ciutats i pobles de Catalunya. De fer molta feina i feina ben feta.D’asfaltar carrers, de posar enllumenat, de construir equipaments socials, d’impulsar el transport públic, de donar serveis que van en benefici de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. En definitiva, de fer pobles, ciutats i viles més amables.
Això ha provocat aquesta confiança en la nostra feina que, en els últims anys, un cop cobertes les necessitats bàsiques, ha propiciat noves demandes dirigides als Ajuntaments. Ens demanen que donem resposta a gairebé tot. Sigui o no sigui competència nostra.
I, precisament, estem en el moment idoni per donar resposta a aquestes noves demandes. Les institucions catalanes estem vivint un moment històric, marcat pel futur desplegament del nou Estatut, per la nova Llei de l’administració Local i per l’elaboració de la Llei d’hisendes Locals.
Aquesta important renovació de les lleis bàsiques ens porta a un canvi de relació entre les entitats locals, la Generalitat de Catalunya i l’Estat. Estem davant d’una nova manera d’entendre les relacions que haurà d’estar marcada per la col·laboració institucional.
De fet, el nou model institucional que estableix l’Estatut és clar i contundent, com queda reflectit en el seu article 2, apartat 3, que diu: Els municipis integren també el sistema institucional de la Generalitat sense perjudici de la seva autonomia.

L’Estatut integra els ajuntaments dins el sistema institucional de la Generalitat, igual que hi són presents el Govern, el Parlament i les altres institucions. És en aquest pla d’igualtat que hem de poder participar, amb el rol polític que ens correspon en les diverses institucions de la Generalitat. Perquè els municipis s’integrin en el sistema institucional i puguem desenvolupar mecanismes de cooperació i participació. Reinvindiquem les millores que planteja l’Estatut, perquè hi creiem. Per això estarem al costat de la Generalitat, al teu costat, president, en la seva defensa. Avui volem traslladar el nostre solemne compromís de defensar l’Estatut davant els recursos legals que s’han posat.
I amb la mateixa força que defensem l’Estatut, demanem que es facin realitat les garanties recollides en el nou text. És a dir, les competències locals garantides estatutàriament gràcies al seu rang de llei orgànica, la previsió d’una nova institució: el Consell de Governs Locals, el Consell d’Alcaldes, el principi de suficiència financera, les noves vies d’intervenció i participació en el Parlament de Catalunya, que inclouen el reconeixement de les Entitats Municipalistes en la representativitat institucional, la defensa de l’autonomia local pel Consell de Garanties estatutàries o els possibles acords entre el Síndic de Greuges i els defensors locals de la ciutadania.

Dins d’aquest nou context institucional, un instrument clau serà el Consell de Governs Locals. Serà una institució d’interlocució del món local amb el Parlament i amb el Govern. Perquè la nostra veu s’escolti. Perquè, com molt bé saps President, per un alcalde, per una alcaldessa, el més important és la seva ciutat i els seus veïns i veïnes. Per això, sempre dins la lleialtat institucional, pot passar que tinguem discrepàncies amb algunes decisions del govern. Hem de treballar perquè no es trenqui la confiança ni la lleialtat institucional. Et demano, President, que aquest mateix esperit municipalista que tens tan clar, continuï sent protagonista al conjunt del govern de Catalunya.
De la mateixa manera que Catalunya ha aconseguit més recursos i més competències, els Ajuntaments que formem part de la governació del país tenim la predisposició d’assumir les responsabilitats que ens corresponen. I això només serà possible des de la confiança mútua.

Fa quasi 26 anys, quan es va crear la Federació de Municipis de Catalunya, el primer punt de la Declaració fundacional deia:
“Manifestem la voluntat d’aconseguir un nou marc legal que reculli les autèntiques necessitats de pobles i ciutats, que viuen ara en la manca d’un ordenament jurídic que faci possible que els municipis atenguin a tot el que els ciutadans n’esperen”.
Amb l’ Estatut hem aconseguit el marc legal que demanàvem fa 26 anys.
Ara cal des del diàleg i el consens fer-lo realitat.

Per tant, avui President, els Ajuntaments volem renovar el nostre compromís per donar resposta a allò que els ciutadans ens demanden: escoles bressol, l’aplicació de la llei de barris, els governs territorials de salut, les polítiques d’impuls d’ habitatge social, entre moltes d’altres i, especialment, la promoció dels valors que es poden resumir en una sola paraula: convivència.
Perquè, alcaldes, alcaldesses, President, Conseller, el que volem és fer junts els pobles, les viles, les ciutats, la Catalunya que somiem.