.

13/4/07

Més habitatge per a la gent jove, una proposta innovadora

Aquests dies hem presentat una proposta que feia mesos que treballàvem: una iniciativa pionera a Catalunya per tal que l’Ajuntament llogui habitatges a particulars i els rellogui després a preus socials prioritàriament per a gent jove, que hagi estat empadronada un mínim de 10 anys a la ciutat. La proposta preveu el lloguer de pisos a particulars.

Per exemple, l’Ajuntament llogarà un pis de 80 metres quadrats de mitjana per un import màxim de 621 euros al mes i posteriorment el llogarà a joves per un mínim de 146 euros i un màxim de 621 depenent dels ingressos de la unitat de convivència.

D’aquesta manera, continuem buscant respostes perquè tots els ciutadans puguin accedir a un habitatge. Ara, potenciarem la sortida al mercat de pisos desocupats com una nova eina per impulsar les polítiques d’habitatge social que portem a terme a Sabadell. D’aquesta manera, renovarem el compromís dels darrers anys facilitant l’accés a l’habitatge a gent que sense aquesta opció li seria impossible accedir.

L’Ajuntament, a través de VIMUSA, llogarà el pis als propietaris per un termini de 6 anys i durant tot el temps els pagarà el lloguer compromès. A més, retornarà el pis en la mateixa situació que es va llogar. D’aquesta manera s’incentiva els propietaris que actualment tenen pisos tancats perquè els treguin al mercat. A més, d’aquesta garantia se’ls donaran d’altres avantatges i incentius.

Pel que fa als llogaters, l’Ajuntament els ofereix:

  • Recerca d’habitatges
  • Avançament de les fiances contractuals obligatòries
  • Tramitació d’ajuts al pagament del lloguer
  • Avançament mensual dels ajuts de lloguer per part de VIMUSA
  • Tramitació, gestió i redacció dels contractes
  • Assessorament durant tota la vigència del contracte

Xarxa de mediació per al lloguer social

A aquesta proposta innovadora, que es posarà en funcionament el mes de gener de l’any vinent perquè es necessita adequar els equips tècnics necessaris per fer la prospecció del mercat de lloguer, s’hi afegirà també l’adhesió de Sabadell a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social que gestionarà VIMUSA a través de l’Oficina Municipal d’Habitatge en conveni amb ADIGSA.


L’Ajuntament de Sabadell millorarà aquest conveni ampliant la cobertura de l’assegurança de 2 anys a 5, augmentant la subvenció per a la rehabilitació de 6.000 a 9.000 euros i bonificant als propietaris el 50% de l’IBI.

Sabadell líder en construcció d’habitatge protegit

Amb aquestes iniciatives Sabadell continua sent pionera a posar en el mercat habitatge a preu social. De fet, segons un estudi fet públic per la Generalitat, l’Ajuntament de Sabadell és el que més habitatge protegit ha fet des de l’any 2000.


Segons aquest estudi, Sabadell és la ciutat de més de 50.000 habitants on més habitatges protegits es fan en proporció a la seva població. Això representa que la ciutat supera en 17 punts la mitjana catalana d’habitatges protegits. A més, és també el municipi on major és el percentatge de pisos socials respecte del total que s’hi fan, un 26%. Cal destacar també que el 9% del parc d’habitatges de protecció oficial de Catalunya es troba a Sabadell.
Des de VIMUSA, en el darrer mandat, s’han construït 1153 habitatges. Per al proper mandat, el Pla de l’habitatge preveu fer-ne 1.700, dels quals 1.000 seran de lloguer social i 700 de compra, tots dos prioritàriament per a la gent jove.


A més, actualment s’estan impulsant a la ciutat:

  • Complexos d’habitatges per a la gent gran amb serveis assistencials
  • Ajudes per a la rehabilitació dels edificis i per a la instal·lació d’ascensors. Com a data significativa, cal destacar que des del 2001 se n’han rehabilitat 10.529.
  • Programa social per a les persones que ho necessiten