.

15/4/08

Celebrem el Dia del Municipi


Ahir vam aprovar al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona la Declaració del Dia del Municipi, amb la unanimitat de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació catalana de Municipis i amb la presència del Conseller de Governació i Administracions ocals, Jordi Ausàs.

Declaració del Dia del Municipi
Des de la recuperació de la democràcia als ajuntaments, ara fa 29 anys, els municipis catalans s’han transformat completament i han esdevingut eixos vertebradors del nostre país. Com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes cada vegada hem de donar més serveis i de més qualitat i, per fer-ho, hem de comptar amb les competències i els recursos suficients i amb el reconeixement de les tasques que els municipis desenvolupen més enllà de les nostres responsabilitats reconegudes.

És en aquest context que els ajuntaments demanem que, conforme es vagi desplegant l’Estatut, s’estableixi el marc que ens permeti anar avançant per dotar-nos del nucli de competències pròpies que han de ser exercides pels municipis amb plena autonomia. De fet, l’Estatut estableix catorze matèries en el seu article 84 amb competències pròpies dels ajuntaments. Aquestes disposicions comporten en molts casos l’obligació d’adaptar les lleis del Parlament en un termini de dos anys. Cal, doncs, que s’aprovi la llei de finances locals de Catalunya en el marc de la garantia de suficiència de recursos i autonomia local.

De la mateixa manera que Catalunya ha aconseguit més recursos i més competències, els ajuntaments tenim la predisposició d’assumir les responsabilitats que ens corresponen, sempre i quan vinguin acompanyades dels recursos necessaris. Això serà possible des de la confiança mútua.

L’Estatut d’Autonomia recull les singularitats administratives i territorials del nostre país i té present el paper cabdal dels ajuntaments en la construcció de la Catalunya del futur. El text dedica un capítol sencer a l’administració local i es reconeix, a l’article segon, que els municipis “integren també el sistema institucional de la Generalitat, com a ens en els quals aquesta s’organitza territorialment, sens perjudici de llur autonomia”. Es fa més evident que mai la màxima del II Congrés de Municipis que “Catalunya es construeix des dels municipis”.

En aquest 19 d’Abril, Dia del Municipi, constatem la nostra voluntat ferma de continuar treballant per tal de poder fer realitat l’acció conjunta de totes les administracions en les polítiques públiques per a la millora de la qualitat de vida i pel benestar dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Aquesta és una imatge de l'acte institucional, presidit per l'alcalde de Barcelona i el Conseller de Governació i Administracions Públiques