.

21/3/07

Sabadell i el cicle integral de l'aigua


En la vigília del Dia Mundial de l’Aigua, hem inaugurat un seminari internacional sobre l’aigua regenerada i les seves aplicacions. S’han congregat a la nostra ciutat prop d’un centenar d’experts en aigua d’arreu del món, Israel, Xina, Amèrica Llatina, França i Austràlia entre altres, que exposaran les darreres investigacions sobre els usos de l’aigua ja utilitzada.

L’aigua és un recurs bàsic per a la vida i per al desenvolupament. Les persones, la indústria, els serveis, l’agricultura... utilitzem l’aigua quotidianament. Però no hem d’oblidar que és tracta d’un recurs limitat. En aquests moments, quan es posa de manifest el canvi climàtic i de l’escassetat d’aigua als embassaments catalans, el món local ha de ser impulsor d’una nova cultura de l’aigua. I una nova cultura de l’aigua no tan sols passa per contenir-ne el consum, sinó també trobar per noves maneres de donar utilitat a les aigües ja utilitzades.

Sabadell forma part del projecte internacional Reclaim Water, finançat amb fons europeus, per estudiar i millorar la qualitat de l’aigua regenerada. I és que a Sabadell, el cicle de l’aigua és integral. Consumim aigua, la depurem i la tornem al Ripoll. Això ens permet, per una banda, mantenir un cabal d’aigua força al riu. I per altra banda, utilitzem l’aigua regenerada per regar les zones verdes, el parc fluvial i per dur a terme les tasques de neteja de la via pública.

Amb la propera ampliació de la depuradora de riu Sec la qualitat de l’aigua experimentarà un nou salt qualitatiu que ens permetrà donar-li nous usos, com el rec agrícola al Parc Agrari. També estem treballant per fer arribar la xarxa d’aigua regenerada a nous sectors de Sabadell. És el compromís de la ciutat per afavorir l’ús racional de l’aigua i la nostra contribució per aconseguir que l’aigua, aquest recurs escàs i alhora vital, sigui accessible a tot el planeta.