.

1/3/07

Sabadell, ciutat sostenible

Avui Sabadell ha rebut el premi Ciudad Sostenible, que atorga la Fundació Fòrum Ambiental i Ecocity, en l’àmbit del foment de les energies renovables i l’eficiència energètica. És el reconeixement a la tasca que portem fent des de l’any 1999 en favor de la sostenibilitat i el medi ambient


En l’àmbit de l’energia, i fruit del procés d’aprovació del protocol de Kyoto, s’ha creat un context molt ambiciós, tant a nivell internacional, estatal i autonòmic, com també local.

Des de Sabadell hem volgut complir amb aquests compromisos desenvolupant un Pla d’Eficiència Energètica.

Som conscients que en els darrers anys ha augmentat el consum d'energia a tot el món i l’impacte ambiental que se’n deriva. Afrontem problemàtiques com l’esgotament dels recursos natural, el canvi climàtic, l’escalfament del planeta o el forat de la capa d’ozó. Per aquesta raó, i per moltes altres, ens cal fer un ús sostenible de l'energia.

El Pla d’Eficiència Energètica de Sabadell intenta pal·liar aquestes problemàtiques des de la dimensió local. L’objectiu del pla és dur a terme una planificació estratègica a la ciutat per reduir l’impacte ambiental derivat del consum energètic i contribuir a lluitar contra el canvi climàtic.

En aquesta línia de treball fomentem les energies renovables amb actuacions com la implantació de l’ordenança solar. També portem a terme activitats de formació per a professionals del sector energètic, promovem iniciatives d’educació ambiental com l’Agenda 21 Escolar i desenvolupament de projectes pilot en edificis municipals. En definitiva, treballem des de diferents àmbits i dirigint-nos a diversos públics perquè entenem que cal avançar cap a la sostenibilitat des d’una perspectiva transversal.

L’actuació que ens ha fet mereixedors del premi Ciudad Sostenible és una actuació emblemàtica a les dependències municipals de Can Marcet. A l’edifici s’hi instal·larà un sistema de climatització geotèrmica, és a dir, que a través de l’energia del subsòl serà possible mantenir una temperatura confortable. El projecte es complementarà amb un sistema de gestió i control que permetrà optimitzar el consum.

No és la primera actuació d’aquestes característiques que té lloc a Sabadell. L’energia geotèrmica ja es va instal·lar a les dependències del Vapor Codina i diversos equipaments municipals disposen d’instal·lacions d’energia solar.
A Can Marcet el nou sistema permetrà una reducció aproximada d’un 50% en el consum d’energia i un estalvi de 210 tones de CO2 anuals, cosa que representa el 60% de es emissions actuals de l’edifici.

Amb actuacions com aquesta aconseguim dos objectius. D’una banda incidim directament en el consum d’energia. I de l’altra convertim l’administració local, la més propera a la ciutadania, en un model i un exemple de la nova cultura energètica que promovem

Totes les actuacions que portem a termes les fem pensant en la ciutat que volem ara i que volem en el futur. Només millorant el present podem construir un futur sostenible.

El premi rebut avui és un estímul per continuar treballant conjuntament amb els ciutadans i ciutadanes per aconseguir una ciutat més sostenible i equilibrada.