.

6/10/08

Solidaris amb Cuba

Un dels trets que sens dubte caracteritza la nostra ciutat és la solidaritat amb aquells que més necessiten del nostre suport. Després del pas de dos huracans, el Gustav i l’Ike, els cubans i cubanes necessiten del nostre ajut. És per això que, dins la campanya promoguda pel Casal Català-Cubà en col·laboració amb la Plataforma Defensem Cuba, l’Ajuntament ha obert dos comptes corrents on els ciutadans i ciutadanes, empreses, entitats o altres organismes poden fer-hi les seves aportacions. A més l’Ajuntament hi aportarà 6.000 euros.

Sabadell està al costat de les víctimes de situacions d’emergència. I en aquest àmbit, com en tota la resta, és bàsica la col·laboració entre l’administració i les entitats, comptant amb la complicitat de la ciutadania. L’associacionisme arriba on l’administració no pot arribar i són les entitats les que millor poden fer la tasca que porten a terme. Precisament en aquesta línia treballa el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Els números de compte que l’Ajuntament ha obert per Cuba són:

· Al Banc de Sabadell: 0081 - 5154 - 28 - 0001108721
· A la Caixa d’Estalvis de Sabadell: 2059 - 0000 - 92 – 9809916585.

Sé que aquest és un moment econòmicament difícil per molts. Això no obstant, crec que tots plegats no hem d’oblidar altres que segurament ho estan passant pitjor i fer-los arribar la nostra solidaritat, cadascú en la mesura de les seves possibilitats. Siguin uns cèntims, un euro, 100 o el que es pugui. La suma de petites aportacions pot significar que les comunitats menys afavorides comptin amb articles de primera necessitat i puguin assolir una mínima qualitat de vida.