.

22/9/07

Eixos de treball de la FMC pels propers anys


Una vegada escollit de nou per unanimitat i amb el consens de totes les forces polítiques el Consell Nacional, el Comitè Executiu (a la imatge superior) i a mi mateix com a President de la Federació de Municipis de Catalunya, m'agradaria compartir amb vosaltres des del meu bloc algunes de les línies de treball que ens marquem pels propers anys.

Comencem un nou període amb la responsabilitat que ens dona representar a 643 ens locals, que representen més del 95% de la població de Catalunya. En els darrers anys hem col·laborat en projectes nacionals, amb acords que hem establert amb diferents conselleries. Només per posar uns exemples:
- Ens vam comprometre amb la creació de 30.000 noves places d’escoles bressol i les estem construint
- Vam impulsar la Llei de Barris, una iniciativa que té un gran impacte en els nostres municipis
- Vam signat un conveni amb la conselleria de Salut per crear governs territorials del sistema de salut.
- Vam signar el Pacte Nacional per l’Educació, per treballar conjuntament amb la Generalitat en aquest àmbit.


Avui, voldria destacar que els municipis tenim més força que mai gràcies al reconeixement que el nou Estatut fa dels ajuntaments. Ara comptem amb un nou model institucional que inclou els municipis com a part del sistema institucional de la Generalitat, igual que estan presents el Govern, el Parlament i les altres institucions. És un gran pas endavant per als municipis que ara cal plasmar en el dia a dia. La concreció d’aquestes garanties inclouen la previsió d’una nova institució estatutària, els Consell de Govern Local, que serà com un Consell d’Alcaldes.
Però no volem un Consell de Govern Local que sigui una institució buida de contingut, volem que sigui un òrgan realment representatiu.

Ara tenim un nou repte: hem de saber gestionar una societat complexa i canviant.
Fins ara hem demostrat que podem gestionar l’espai públic, ho fem des de fa 28 anys.
Ara estem en un nou cicle en el que hem de gestionar unes noves necessitats i ho hem de fer amb inteligència emocional.
Perquè ara la nostra societat és diferent i té unes necessitats i unes percepcions diferents de les que tenia fa 28 anys. Hem d’aprendre com gestionar millor aquestes sensacions.
També estic convençut que si algú té un paper important per canviar la dinàmica de falta de confiança dels ciutadans i ciutadanes en els polítics i en la política, que ha provocat molta abstenció en les últimes votacions, som els alcaldes i les alcaldesses.
Perquè som els polítics més propers, els que podem captar de primera ma les necessitats i els neguits dels ciutadans i intentar donar resposta.
Però per continuar fent aquest esforç necessitem solucionar definitivament el finançament estructural dels ajuntaments.

La demanda de reconeixement polític i de capacitat de decisió dels ajuntaments no té sentit si no s’acompanya del finançament que faci possible el desenvolupament de polítiques públiques de qualitat. Per això, hem de continuar sol·licitant el finançament suficient de les competències pròpies i impròpies assumides pel món local fins ara.
I és que l’Estatut també garanteix el principi de suficiència financera. Ara cal convertir aquesta garantia en una realitat.
No volem cap més competència sense recursos.
Els ajuntaments hem fet, històricament, un esforç per donar resposta a les demandes dels nostres ciutadans i ciutadanes, independentment de si la matèria en qüestió és o no competència municipal. Un exemple és l’habitatge, però també l’educació, la sanitat o les polítiques socials.
En el moment en què es parla de clarificar el finançament de les estructures superiors, com l’Estat i les autonomies, és també el moment de clarificar el finançament municipal. Tant el que correspon a les despeses de gestió com el que històricament hem anomenat despeses impròpies.
I ho hem de fer des de la redistribució del finançament actual. Perquè no podem demanar a la ciutadania un increment de l’esforç fiscal.
No sé si hem de parlar d’un Pacte Nacional per al Finançament dels Municipis o què ha de ser, però està clar que hem de deixar el finançament solucionat d’una vegada per totes.
Necessitem finançament perquè, com diu el lema de l’assemblea, hem de reflexionar sobre les respostes a noves necessitats ciutadanes. Necessitats com l’habitatge, els serveis públics de qualitat, el canvi climàtic, o com les demandes de la nova ciutadania, dels immigrants.
Des de la nova executiva renovem el nostre compromís de continuar treballant
per donar resposta a les noves necessitats de la ciutadania.