.

28/5/08

Un conveni pioner per millorar la gestió municipal


Sabadell ha signat un conveni amb el Col•legi d’Arquitectes de Catalunya que posa fil a l’agulla a la voluntat de les administracions locals de buscar mecanismes per donar cada dia un millor servei a la ciutadania.

A més, el conseller de Política Territorial i obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal i el conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Francesc Baltasar han estat testimonis directes d’un acte que marcarà un abans i un després en el procediment de concessió de les llicències urbanístiques.

Avui el degà del COAC, Jordi Ludevid, i jo mateix, com alcalde de Sabadell hem rubricat el compromís de millorar i agilitar els tràmit administratius de les llicències d’obra i, ho hem fem, com a experiència pilot que si dona els resultats positius que esperem s’estendrà a d’altres Ajuntaments.

En aquest sentit, el conveni analitza les circumstàncies que envolten el procediment de concessió de les llicències urbanístiques, en especial de les llicències d’obres majors, evidenciant-se una clara possibilitat de millora, mitjançant la simplificació de la seva tramitació.

Del conveni es deriva aquest un procediment abreujat per a l’atorgament de llicències, que no substitueix el procediment actual, sinó que el complementa. Es pot triar entre un o altre procediment. I és que si actualment, la durada mitjana del tràmit, és de 8 mesos, el conveni que avui signem ens compromet a fer-ho en 2 mesos.

A més, és un bon moment per iniciar aquesta experiència donat el Pacte Nacional per a l'Habitatge, tal i com ha destacat el conseller Baltasar, i el desenvolupament de les Àrees Residencials Estratègiques. Si bé l’objectiu principal de la creació dels AREs és la construcció de 46.000 habitatges de Potecció Oficial en quatre anys, el factor temps és un dels determinants del seu èxit. Per això, el procediment abreujat d’atorgament de llicències també suposa la creació d’un instrument complementari per la gestió dels AREs, i no sols pels de Sabadell, sinó també per tots el municipis que segueixin el camí que ara iniciem.