.

17/10/07

Infrastructures i pressupostos al Consell de Ciutat


El Consell de Ciutat és una eina de participació, consulta i debat que ens permet aportar qualitat i excel·lència al nostre funcionament com a ciutat. Des de la seva creació, ara fa un any, el Consell ha pretès ser un instrument assessor de la definició dels eixos bàsics de la política i de la gestió municipal. La seva creació va ser, sens dubte, un pas endavant en el foment de la participació ciutadana i de la promoció del consens i la pluralitat en les decisions relacionades amb el govern de Sabadell. La darrera reunió, celebrada ahir a Fira Sabadell, n’és un exemple. L’ordre del dia marca clarament la voluntat de trobar consens i unitat en els temes estratègics de ciutat, com són els pressupostos i les infrastructures. Aquest òrgan ens dóna, a tots els ens socials, polítics i econòmics de la ciutat un espai comú on valorar els elements estratègics de Sabadell.

El Pla Director d’Infrastructures dóna a Sabadell una sèrie d’oportunitats històriques. És per això que cal treballar i reflexionar al voltant d’aquestes oportunitats, per fer-les esdevenir actius de la nostra ciutat. Estem en el territori on es mouen les coses. Ara és, doncs, el moment de prendre decisions. Si ho deixem passar, quan ens vulguem moure ja no passarà res o no passarà com nosaltres volem. Sabadell no pot deixar passar més oportunitats i encara menys en infrastructures. Com a alcalde de Sabadell ho he reiterat moltes vegades, aposto per la política del sí, sobretot i especialment en infrastructures. I ho he repetit arreu, i ho repetiré on faci falta: falten infrastructures, i han faltat inversions. Doncs bé, ara arriben les inversions, i tots junts, tota la ciutat, hem de treballar perquè les nostres necessitats es desenvolupin en els temps d’inversió i de treball de la Generalitat. Hem de dir la nostra, hem de dir on, quan i com volem les nostres millores, les nostres infrastructures.

El segon punt de l’ordre del dia, no menys important, han estat els pressupostos. Volem un pressupost ambiciós però auster. Que doni garanties i compleixi els compromisos del nostre govern municipal. I en aquest sentit el Consell de Ciutat és l’espai adequat on buscar el consens i on poder treballar els temes d’interès general i dels projectes estratègics.

El proper dia 29 de novembre, és previst que el Consell torni a reunir-se per acabar de perfilar les peticions a la Generalitat, i sobretot signar aquest gran acord de ciutat per decidir què volem fer i en què volem invertir.