.

16/10/07

El Conseller Nadal a Sabadell


Ahir a la tarda Sabadell va donar un pas endavant en el procés que ha de permetre elaborar el Pacte d’Infrastructures, un document que recollirà les prioritats i necessitats que té la nostra ciutat en aquest àmbit.

Precisament, aquest avenç és fruit de l’estona que vam poder compartir amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal. Les seves reflexions ens van servir per constatar que cal una demanda unitària en infrastructures per poder impulsar els grans projectes que manquen a Sabadell. De fet, les seves paraules concretes van ser “demano a tots els agents implicats en les demandes sobre infrastructures de la ciutat i comarca que diguin en veu alta, en un to exigent, què és el què vol Sabadell, què es el què vol el Vallès, i que, si és clar el què vol, que ens ajudin a fer-ho i que no ens deixin sols".

Un dels punts claus de la conferència de Nadal, que va tenir lloc a la seu de la Cambra de Comerç, va ser el reconeixement del "dèficit històric que ha patit aquesta zona de Catalunya pel que fa a la manca d'inversions en aquesta matèria". En aquest sentit, el conseller va enumerar una per una les actuacions previstes que s’estan fent i les que es faran en un futur més immediat.

Nadal també va insistir que la millor manera perquè Sabadell continuï sent una ciutat capdavantera és tenir una bona xarxa de comunicacions i això s’aconsegueix amb bones infrastructures.

Per aquest motiu, des de l’Ajuntament estem impulsat un procés per ordenar totes les demandes referents a infrastructures viàries, ferroviàries i aèries. Ara és el moment de parlar, de debatre i reflexionar, de plantejar quins models de mobilitat, interna i externa, van lligats al model de creixement i centralitat territorial en els quals Sabadell hi té un paper fonamental. És l’hora de valorar com han de ser aquestes noves infrastructures i quina protecció tindrà el nostre entorn.

Ara, doncs, podem recollir les diferents sensibilitats de la ciutadania, però hem de treballar per buscar el consens i elaborar un document que ens permeti tenir una sola veu davant la Generalitat, ara que està dissenyant el Pla Director d’Infrastructures, que marcarà el calendari de l’executiu català fins al 2015, abans de finals d’any.

Per això, considero que la reflexió del conseller Nadal ens ha de donar un impuls propi com a ciutat. Ja és hora de posar fil a l’agulla i recuperar el temps perdut.

Per acabar, vull agrair a la Cambra de Comerç la seva participació en aquest procés i la bona predisposició que ha mostrat en tot moment. Gràcies a la Cambra hem obert una nova porta al diàleg i al consens.