.

4/4/09

Hem complert el nostre compromís amb l’escola bressol de Can Puiggener

Amb la posada en marxa, el proper curs 2009-2010, de les escoles bressol municipals de Can Puiggener i la Creu Alta, l’Ajuntament haurà complert els compromisos assolits amb el Pla d’Escoles Bressol Municipals. I no només això, haurem superat les previsions del Pla d’escoles bressol establert per la Generalitat. Avui he visitat les obres del nou equipament municipal de Can Puiggener, que estan pràcticament enllestides.

La inversió propera als 2 milions d’euros per fer possible la nova escola bressol de Can Puiggener ha tingut i tindrà molts beneficis per la ciutat. No només, i això és molt important, perquè representa un nou servei per al barri i per al districte, sinó també, per la generació d’ocupació que han implicat les obres. La construcció de l’equipament ha ocupat 30 persones durant el darrer any i mig i quan l’escola bressol es posi en marxa donarà feina a 15 treballadors i treballadores (a més d’altres llocs de treball que es crearan amb la dotació de mobiliari per a l’equipament). Aquesta darrera no és una consideració menor sobre tot tenint en compte l’actual situació de crisi econòmica.

Amb les noves escoles bressol de Can Puiggener i la Creu Alta, la ciutat comptarà amb 214 places municipals més per a infants de 0 a 3 anys. Quan es posin en marxa aquests dos equipaments, a Sabadell disposarem d’un total d’11 escoles bressol municipals, amb una oferta superior al miler de places, a les quals cal sumar les de l’escola bressol dels Àngels, de la Generalitat. Hem fet els deures. Ara la nostra voluntat és abordar un nou pla que haurà de comptar, però, amb una revisió del finançament dels futurs projectes. Ara és moment de fer balanç, redefinir prioritzacions d’inversions i trobar mecanismes de finançament que facin possibles els nostres objectius.