.

17/12/08

Treballem per una ciutat sense barreres arquitectòniques

Avui hem viscut un dia important per la Plana del Pintor i també per la ciutat, perquè s’ha eliminat el primer pal de fusta de les línies elèctriques de baixa tensió. Amb la supressió d’aquest pal de fusta iniciem un procés que permetrà que en els propers 4 anys puguem suprimir els 471 suports de les línies de baixa tensió que hi ha a Sabadell.

Realment ha estat molt impressionant veure com els operaris retiraven el pal, que estava col·locat al mig de la vorera del carrer Andes i que dificultava el pas dels vianants. Ara els treballs continuaran al barri de la Plana del Pintor, on es retiraran 45 pals.

Aquesta actuació es farà al conjunt de la ciutat i consisteix en substituir les línies aèries convencionals suportades per pals de fusta per línies grapades a les façanes. Les obres es fan gràcies a l’acord entre Fecsa Endesa i l’Ajuntament de Sabadell, que portem anys treballant per reduir l’impacte que representa la infrastructura elèctrica aèria. Després de l’eliminació dels suports de la Plana del Pintor és previst continuar amb noves fases a Torre-romeu, el Poblenou, la Creu de Barberà i la resta de la ciutat.

Això contribuirà a millorar l’accessibilitat als vianants, de manera que es redueixin les barreres arquitectòniques que suposen aquests pals. En aquests moments Sabadell ja és un dels municipis capdavanters en la supressió de barreres arquitectòniques. Per exemple, hi ha un 75% de tots els passos de vianants de la ciutat adaptats. També comptem amb la totalitat dels autobusos adaptats amb plataforma.

A més, al llarg del proper any es faran obres que permetran eliminar totes les barreres arquitectòniques de la ciutat, gràcies a l’aportació del Fons d’Inversions extraordinari de 8.000 milions d’euros que el Govern central destina als ajuntaments. Dels 35,7 milions d’euros que rebrà l’Ajuntament, un dels capítols importants és el de supressió d’un total de 1.400 barreres arquitectòniques, el que permetrà deixar l’espai públic de la ciutat sense barreres. És un treball que els darrers anys ja hem anat fent i que ara volen enllestir perquè la ciutat sigui un espai accessible per a tothom.