.

26/9/08

Un Pacte per l’Habitatge necessari

Ara fa un any em vaig comprometre a treballar per aconseguir dos pactes de ciutat. Un sobre infraestructures, que ja l’hem assolit, i un segon sobre habitatge, que està ja molt a prop de ser una realitat. I és que avui hem arribat a la recta final del camí amb l’aprovació del Pla Local d’Habitatge.

El Pla Local d’Habitatge de Sabadell per al període 2008-2014 s’ha elaborat a partir de l’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge a tot el municipi. Aquestes dades han servit per fixar els objectius i les actuacions que s’hauran de dur a terme, les quals s’avaluen econòmicament per garantir-ne la viabilitat. A més, el Pla Local també ha de ser un instrument necessari per concertar polítiques d’habitatge amb l’Administració de la Generalitat.

I he de dir que segurament estem fent història en l’àmbit municipalista perquè som el primer Ajuntament que arriba a un acord d’aquestes característiques. Estem davant d’un projecte que no és exclusiu d’aquest consistori, sinó que hi tenen cabuda entitats, institucions econòmiques, altres administracions, sindicats, cooperatives,... tots aquells organismes que poden o volen treballar per generar habitatge protegit.

Ara posarem aquest Pacte a consideració del Consell de Ciutat perquè sigui un acord el més ampli possible i on tota la ciutat s’hi vegi representat.