.

9/1/09

El nou centre d'AVAN


Avui ha estat un d’aquells dies plens de satisfacció perquè la ciutat ha donat un pas més en el compromís amb les persones. De fet, ja fa temps que va començar aquest llarg camí per construir un nou centre a Sabadell que doni cobertura a totes aquelles persones que viuen i conviuen amb una malaltia neurològica i que afecten tant a nens com a joves o adults...

I és que aquestes malalties són processos que poden estar presents des del naixement fins a la mort, o bé aparèixer al llarg de la vida de forma sobtada o progressiva, són cròniques i requereixen atenció sanitària i social, així com suport de familiars i cuidadors.

Per això, des de l’Ajuntament vam decidir donar una empenta a aquest projecte que encapçala l’AVAN, i que avui ha construït el seu consorci. El CONSORCI, serà una entitat pública de caràcter local i associatiu integrada per l’Ajuntament, el Consorci Hospitalari de Catalunya i l’AVAN; que podrà ser ampliat amb l’admissió d’entitats públiques o privades sense ànim de lucre.

L’Objectiu és millorar l’atenció sociosanitària a les persones amb malalties neurològiques i altres discapacitats. Entre tots podrem fer possible que aquest tipus de malalties estiguin ateses de la millor manera possible.

I des d’aquí vull donar tot els ànims i tot el suport als familiars, que són els que viuen més directament i més intensament situacions molt sovint difícils de portar.