.

19/8/08

El Tunel d'Horta ha de ser viari i ferroviari

Com a alcalde de Sabadell he demanat al govern de la Generalitat, que està treballant en l’avantprojecte del Pla territorial metropolità de Barcelona, que el futur túnel d’horta sigui tant viari com ferroviari per tal de millorar les connexions i la mobilitat entre el Vallès Occidental i la capital catalana.

Considero que es cometria un error històric si el túnel d’horta no fos viari i ferroviari. No es pot renunciar a una nova connexió viària amb Barcelona: l’interès general ha de prevaler sobre algunes consideracions polítiques. A mes, si el túnel d’horta viari fos de peatge, aquesta connexió viària podria sufragar el cost de la connexió ferroviària i, per tant, garantiria la inversió en infraestructures en un moment de recessió econòmica. Tal i comvaig dir quan vam aprovar el Pacte per a les Infraestructures de Sabadell que s’ha de treballar per conciliar el respecte al medi ambient amb el dret de mobilitat de les persones. Sense cap mena de dubte, la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes passa per posar fi al dèficit històric que s’arrossega en matèria d’infraestructures.

La materialització d’una nova connexió viària i ferroviària entre Barcelona i el Vallès Occidental a través del túnel d’horta és una de les demandes que va quedar plasmada en el Pacte per a les Infraestructures de Sabadell.

El document, que es va signar a Sabadell el passat mes d’abril amb el màxim consens de les entitats del Consell de Ciutat i la participació d’alguns grups polítics, reflecteix la voluntat de Sabadell en matèria d’infraestructures de futur. L’acord ser traslladat a la Generalitat perquè el tingui en compte en l’elaboració del Pla territorial metropolità de Barcelona.

L’ampliació que actualment s’està fent dels ferrocarrils de la Generalitat, el metro de Sabadell, està revolucionant la manera de moure’s per la ciutat i representa un important pas endavant en la millora de les vies de comunicació per la ciutat.

Aquesta ampliació era un dels punts que defensava el pacte que, anava més enllà i també advocava per la construcció d’un Túnel d’horta viari i ferroviari, una nova estació de RENFE a Can Llong, una nova línia orbital ferroviària, les rondes de Sabadell i la participació de l’Ajuntament de Sabadell en un futur consorci que gestioni l’aeroport, entre d’altres.