.

26/2/07

Presentació a Brussel·les de la Guia d'Europa

Assistents a la presentació de la Guia d'Europa a la seu de la delegació del Govern de la Generalitat a Brussel·les

L'ampliació de la Unió Europea i l'establiment de les perspectives financeres per al període 2007-2013 obre un nou escenari de relacions entre els estats membres i la Unió. Des de la Federació de Municipis de Catalunya hem volgut apropar la informació actualitzada del nou procés als Ajuntaments. La nova guia "Europa més a prop", 2a part, actualitza les dades sobre la política de la cohesió econòmica, social i territorial en aquest període i analitza el seu impacte en els ens locals de Catalunya. Ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Diputació i de la delegació del govern de la Generalitat a Catalunya.

La Comissió Europea ha definit per als propers anys l'acció de la UE, que s'ha de centrar en 3 grans prioritats:

- Impulsar el creixement sostenible amb més i millors llocs de treball
- Els interessos de la ciutadania europea
- Europa ha d'ocupar un lloc de primer ordre en l'escenari mundial

D'altra banda, la Comissió Europea es planteja els següents reptes per enfortir la política de cohesió econòmica i social de la UE per al període 2007-2013.

Reducció de les diparitats a la UE ampliada
Al voltant del 92% de la població dels nous estats membres viu en regions amb un PIB per habitant inferior al 75% de la UE-25 i aproximadament dues terceres parts ho fa en regions amb un PIB per habitant inferior al 50% de la mitjana.

Reforçament de les prioritats de la UE
Perquè la UE desenvolupi el seu potencial econòmic, totes les regiosn i la població han de poder contribuir a aquest creixement. El reforçament de la competitivitat regional a tot el territori de la Unió contribueix a avançar cap a l'objectiu de Lisboa perquè la UE esdevingui el 2010 l'economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món.
Promoure un desenvolupament més equilibrat i sostenible
Les regions que pateixen febleses estructurals que limiten la seva competitivitat i que els impedeixen contribuir plenament al creixement econòmic sostenible de la UE tendeixen a ser aquelles que tenen una productivitat i unes taxes d'ocupació baixes.
Perquè aquestes regions puguin convergir amb la mitjana comunitària és necessari que tinguin nivells adequats d'infrastructura física. Per exemple, xarxes de transport, de telecomunicacions i d'energia eficients i de capital humà, a més d'una mà d'obra qualificada.

Presentació de la Guia amb Mireia Solé (sots-delegada del Govern de Catalunya a Brussel·les) i Agustín Fernández (Diputació de Barcelona)