.

15/2/07

Els Ajuntaments, pel diàleg i l'acord en la gestió dels equipaments cívics

Després de dos dies de contactes intensos entre la Conselleria de Governació i Administracions Públiques i la Federació de Municipis de Catalunya per la gestió dels equipaments cívics s’ha reprès el fil proposat per mi mateix a la comissió de govern de dilluns passat. En aquesta reunió, vaig demanar que es creés una comissió mixta específica per tractar aquest tema. Aquesta comissió ha de tenir representativitat de la Conselleria i dels alcaldes i alcaldesses, especialment els que tenen als seus municipis equipaments cívics de titularitat de la Generalitat.
Les converses mantingudes durant els dos darrers dies apunten en bona direcció. En qualsevol cas, el proper dimarts a les 12 del migdia, alcaldes i alcaldesses que comptem amb aquest tipus d’equipaments ens reunirem a la Federació de Municipis per acabar de definir la posició comuna a mantenir davant la Conselleria per tal d’arribar a una solució que permeti donar el millor i més complert servei a les persones que en gaudeixen. Des de la conselleria s’ha fet arribar la sensibilitat positiva i la voluntat d’avançar en aquesta línia.
Des de la Federació reiterem la voluntat que des de la lleialtat institucional, la confiança mútua i el diàleg puguem arribar a la solució més adient en benefici de la ciutadania.