.

26/2/07

Els serveis públics a examen


Fa unes setmanes la Federació de Municipis de Catalunya va fer una enquesta entre els adherits per a poder conéixer quina valoració donaven a les empreses que presten serveis als seus pobles i ciutats. De la valoració que en van fer, van suspendre RENFE, Telefònica, Correus i Fecsa-Endesa, entre d'altres.


És a dir, que a criteri dels responsables de l'administració local la gestió d'aquests serveis ha de millorar tant la seva prestació com la gestió.


En aquests dies que han emergit amb força les clares deficiències de RENFE-Rodalies i la conseqüent i més que justificada queixa dels ciutadans i ciutadanes, els Ajuntaments hem traslladat en moltes ocasions la preocupació per aquestes deficiències. I no només aquestes. És històrica la nostra queixa per les barreres arquitectòniques de les estacions, les estacions obsoletes i la falta d'inversió per construir-ne de noves.


És possible que després de les últimes situacions i problemes poguem començar a notar la millora amb l'aplicació de tan reivindicades millores. Ja és hora!!