.

18/11/07

Les infrastructures, un tema de tots


Des de fa un parell de mesos l’Ajuntament està promovent un debat per consensuar el màxim possible un document sobre infrastructures que actualitzi i renovi l’acord unànime a què van arribar el 2002 totes les forces polítiques i el conjunt de la ciutat. Aquest document es traslladarà a la Generalitat, que està en procés d’elaborar el Pla Director d’Infrastructures, que marcarà el calendari de l’executiu català fins al 2015.

I també en aquest debat conjunt entren visites com les del passat dimecres, del secretari d’Estat d’Infraestructures i Planificació, Víctor Morlán al Sabadell Tribuna Oberta. Sota el títol “Les infraestructures ferroviàries a Catalunya”, el secretari d’estat va desgranar obertament la seva visió del panorama de les infraestructures, i va obrir la porta al diàleg amb els Ajuntaments, que tant important és en aquest moment. Morlán va parlar de compromisos, va parlar d’esforços, va parlar d’inversions... Coneix la nostra comarca, i la reconeix com la quarta economia d'Espanya en Producte Interior Brut, i la cinquena zona en nombre d'habitants. Va parlar amb compromís del quart cinturó viari, necessari per millorar la mobilitat al Vallès. Va fer balanç de les inversions, i va saber fer, també, crítica constructiva. Agraeixo de veritat al senyor Morlán que visités la nostra ciutat i que aportés la seva visió i el seu coneixement en un moment tant important per a les infraestructures i per a la nostra ciutat.
Però perquè les institucions entaulem un bon diàleg fora de la ciutat, primer l’hem de construir dins de la ciutat. Per això és important que entre tots configurem el mapa que volem pel futur. El nou acord local en aquesta matèria hauria d’abordar l’ampliació i el desenvolupament de les infraestructures ferroviàries i aeroportuàries, així com el futur dels eixos viaris de la ciutat i la reducció de l’impacte ambiental de les noves construccions